Okamžité zotavení

Možnost obnovení, která je také známá jako pohotovostní režim v pohotovostním režimu. Je zajištěno obnovení služby IT bez významné ztráty služby zákazníkovi. Okamžité obnovení obvykle využívá technologie zrcadlení, vyvažování zátěže a technologií s různými místy.


Immediate recovery

A recovery option that is also known as hot standby. Provision is made to recover the IT service with no significant loss of service to the customer. Immediate recovery typically uses mirroring, load balancing and split-site technologies.

Použito v metodice