PBA

Vzor (model) chování v rámci obchodní činnosti

Profesní profil jedné nebo více obchodních činností. Vzory obchodní činnosti se používají k tomu, aby pomohli poskytovateli IT služeb pochopit a naplánovat různé úrovně obchodní činnosti.


PBA

Pattern of business activity

A workload profile of one or more business activities. Patterns of business activity are used to help the IT service provider understand and plan for different levels of business activity.

Použito v metodice