Referenční bod ve srovnávacím testu

Výchozí hodnota, která se používá k porovnání souvisejících sad dat v rámci benchmarkingu. Například nedávný snímek procesu může být porovnáván s předchozím základním bodem tohoto procesu nebo současná základní linie může být porovnána s průmyslovými daty nebo osvědčenými postupy.


Benchmark

A baseline that is used to compare related data sets as part of a benchmarking exercise. For example, a recent snapshot of a process can be compared to a previous baseline of that process, or a current baseline can be compared to industry data or best practice.

Použito v metodice