Řízení provozu IT

Funkce zodpovědná za monitorování a kontrolu IT služeb a IT infrastruktury.

Použito v metodice