Sourcing služeb

Strategie a přístup k rozhodování o tom, zda poskytovat službu interně, zadávat externímu poskytovateli služeb nebo kombinovat tyto dva přístupy. Sourcing služeb také znamená realizaci této strategie.


Service sourcing

The strategy and approach for deciding whether to provide a service internally, to outsource it to an external service provider, or to combine the two approaches. Service sourcing also means the execution of this strategy.

Použito v metodice