TCU

Celkové náklady na využití

Metodika používaná k tomu, aby pomohla při rozhodování o investicích a službách. Celkové náklady na využívání hodnotí plné náklady na životní cyklus zákazníkovi za použití služby IT.


TCU

Total cost of utilization

A methodology used to help make investment and service sourcing decisions. Total cost of utilization assesses the full lifecycle cost to the customer of using an IT service.

Použito v metodice