Účetnictví

Proces, který je zodpovědný za identifikaci skutečných nákladů na poskytování služeb IT, jejich srovnání s rozpočtovanými náklady a řízení rozptylu od rozpočtu.


Accounting

The process responsible for identifying the actual costs of delivering IT services, comparing these with budgeted costs, and managing variance from the budget.

Použito v metodice