Vrátit do normálu

Fáze plánu nepřetržitosti služeb IT, během něhož se obnoví plný normální provoz. Pokud je například používáno alternativní datové centrum, tato fáze uvede do provozu primární datové centrum a znovu obnoví schopnost vyvolat plány nepřetržité služby v oblasti IT.


Return to normal

The phase of an IT service continuity plan during which full normal operations are resumed. For example, if an alternative data centre has been in use, then this phase will bring the primary data centre back into operation, and restore the ability to invoke IT service continuity plans again.

Použito v metodice