Žádost o změnu

Formální návrh na provedení změny. Obsahuje detaily navrhované změny a může být zaznamenán papírově nebo elektronicky. Pojem je často nesprávně používán ve smyslu záznamu o změně nebo ve smyslu změny samotné.


Request fulfilment

A formal proposal for a change to be made. It includes details of the proposed change, and may be recorded on paper or electronically. The term is often misused to mean a change record, or the change itself.

Použito v metodice