Pareto diagram

Barový graf znázorňující příčiny problému nebo pořadí objednávek z velkého až malého příspěvku. Efektivní nástroj pro ukázání toho, co jsou velkým přispěvatelem k problému.


Pareto diagram

Bar chart showing the causes of problem or condition order from large to small contribution. Effective tool to show what the big contributors to the problem are.

Použito v metodice