Výkonný dialog

Rozhovor mezi dvěma lidmi, kde jsou diskutovány tři témata. Výkonnostní dialog definuje cíl, nabízí podporu a vyhodnocuje dosažené výsledky.


Performance Dialogue

Conversation between to two people where three topics are discussed. A performance dialogue defines an objective, offers support, and evaluates achieved results.

Použito v metodice