WIP

Práce v procesu

Počet položek pracujících v procesu.


WIP

Work in Progress

Number of items worked on in the process.

Použito v metodice