Kontrola stavu

Kontrola stavu je kvalitní nástroj, který poskytuje přehled o stavu projektu, programu nebo portfolia. Účelem kontroly stavu je získat objektivní posouzení toho, jak dobře funguje projekt, program nebo portfolio vzhledem k jeho cílům a jakýmkoli příslušným procesům nebo normám.

Kontrola stavu se liší od přezkoumání, jelikož jde o nástroj, který úřad portfolia používá pro účely uvědomění, aby informoval o konkrétních akcích nebo plánech vývoje schopnosti splatnosti.


Health check

A health check is a quality tool that provides a snapshot of the status of a project, programme or portfolio. The purpose of a health check is to gain an objective assessment of how well the project, programme or portfolio is performing relative to its objectives and any relevant processes or standards.

A health check differs from a gated review in that it is a tool used for assurance purposes by the portfolio office to inform specific actions or capability maturity development plans, whereas a gated review is part of formal governance arrangements.

Použito v metodice