Kontrola stavu

Kontrola stavu je kvalitní nástroj, který poskytuje přehled o stavu projektu, programu nebo portfolia. Účelem kontroly stavu je získat objektivní posouzení toho, jak dobře funguje projekt, program nebo portfolio vzhledem k jeho cílům a jakýmkoli příslušným procesům nebo normám.

Kontrola stavu se liší od přezkoumání, jelikož jde o nástroj, který úřad portfolia používá pro účely uvědomění, aby informoval o konkrétních akcích nebo plánech vývoje schopnosti splatnosti.

Použito v metodice