MSP

Správa úspěšných programů

Publikace / metoda OGC představující osvědčené postupy řízení programu při úspěšné realizaci transformační změny, vycházející ze zkušeností jak organizací veřejného, tak soukromého sektoru.

Použito v metodice