MSP

Správa úspěšných programů

Publikace / metoda OGC představující osvědčené postupy řízení programu při úspěšné realizaci transformační změny, vycházející ze zkušeností jak organizací veřejného, tak soukromého sektoru.


MSP

Managing Successful Programmes

An OGC publication/method representing proven programme management good practice in successfully delivering transformational change, drawn from the experiences of both public and private-sector organizations.

Použito v metodice