BCM

Business change manager

Role zodpovědná za řízení přínosů od identifikace až po realizaci a za zajištění, že realizace a zakládání nových schopností jsou realizovány v rámci projektů. Typicky je přiděleno více než jednomu jedinci a také známému jako "agent změn".


BCM

Business change manager

The role responsible for benefits management, from identification through to realization, and for ensuring that the implementation and embedding of the new capabilities are delivered by the projects. Typically allocated to more than one individual and also known as ‘change agent’.

Použito v metodice