Chcete-li stát

Budoucí plánovaný stav organizace, jak je popsáno v plánu.


To-be state

The future planned state of an organization as described by the blueprint.

Použito v metodice