Hranice

Rozsah toho, co bude program pokrývat, rozsah jeho vlivu a pravomoci.


Boundary

The scope of what a programme will cover; the extent of its influence and authority.

Použito v metodice