Informovat

V kontextu tabulky RACI poradit skupině nebo jednotlivci o změně nebo rozhodnutí. V MSP se to obvykle používá v kontextu něčeho, co ovlivňuje činnosti nebo vytváření dokumentů.


Inform

In the context of a RACI table, to advise a group or individual of a change or a decision. In MSP, this is typically used in the context of something that affects activities or document creation.

Použito v metodice