Plán

Podrobný návrh na to, aby se něco dělalo nebo bylo dosaženo, podrobně popisuje co, kdy, jak a kým.


Plan

A detailed proposal for doing or achieving something, detailing the what, when, how and by whom.

Použito v metodice