Program

Dočasná pružná organizační struktura vytvořená za účelem koordinace, řízení a dohledu nad prováděním souboru souvisejících projektů a činností s cílem dosáhnout výsledků a přínosů souvisejících s strategickými cíli organizace. Program pravděpodobně bude mít život, který bude trvat několik let.


Programme

A temporary flexible organization structure created to coordinate, direct and oversee the implementation of a set of related projects and activities in order to deliver outcomes and benefits related to an organization’s strategic objectives. A programme is likely to have a life that spans several years.

Použito v metodice