Správa výhod

Identifikace, definice, sledování, realizace a optimalizace výhod v rámci programu i mimo něj.

Použito v metodice