Správa výhod

Identifikace, definice, sledování, realizace a optimalizace výhod v rámci programu i mimo něj.


Benefits management

The identification, definition, tracking, realization and optimization of benefits within and beyond a programme.

Použito v metodice