CD

Držitel karty

Údaje o držiteli karet (CD) jsou osobní identifikační údaje (PII) spojené s osobou, která má kreditní nebo debetní kartu. Držitel karty obsahuje primární číslo účtu (PAN) spolu s některým z následujících datových typů: jméno držitele karty, datum vypršení platnosti nebo servisní kód.


CD

Cardholder Data

Cardholder data (CD) is any personally identifiable information (PII) associated with a person who has a credit or debit card. Cardholder data includes the primary account number (PAN) along with any of the following data types: cardholder name, expiration date or service code.

Použito v metodice