Důvěryhodná síť

Společná bezpečnostní politika, která seprovádí pokaždé, když připojujeme zařízení k síti, je "Důvěryhodná nebo nedůvěrahodná síť". Internet je nejdůvěryhodnější síť IP a soukromé sítě WAN IP jsou mimo bezpečnost společnosti důvěryhodné sítě LAN.


Trusted Network

A common security policy we make every time we connect a device to a network is the “Trusted or Untrusted Network.” ... The Internet is the most untrusted IP network, and carrier private WAN IP networks are also outside the security of the enterprise trusted LAN network.

Použito v metodice