IPS

Systém prevence narušení

Systém prevence narušení (IPS) je technologie zabezpečení sítě / prevence hrozeb, která zkoumá toky síťové dopravy za účelem odhalování a zabránění zneužití zranitelností.


IPS

Intrusion Prevention System

An Intrusion Prevention System (IPS) is a network security/threat prevention technology that examines network traffic flows to detect and prevent vulnerability exploits.

Použito v metodice