Obchodník

Subjekt, který akceptuje platební karty s logem některého z pěti členů PCI SSC (American Express, Discover, JCB, MasterCard nebo Visa) k platbě za zboží a/nebo služby. 

Obchodník, který akceptuje platební karty k platbě za zboží a/nebo služby může být i poskytovatelem služby, pokud prodávané služby vedou k ukládání, zpracování nebo přenosu dat držitele karty pro jiné obchodníky nebo poskytovatele služeb. Merchant

A trader is defined as an entity that accepts payment cards with the logo of one of the five PCI SSC members (American Express, Discover, JCB, MasterCard or Visa) for payment for goods and / or services.

A merchant who accepts payment cards for payment for goods and / or services may also be a service provider if the services sold result in the storage, processing or transfer of cardholder data to other merchants or service providers.

Použito v metodice