PIN

Osobní identifikační číslo

Tajné číselné heslo známé pouze uživateli a systému, aby mohla proběhnout autentizace uživatele pro daný systém. Uživateli je přístup umožněn pouze tehdy, pokud PIN, který uživatel zadá, odpovídá PINu v systému. Typické PINy se používají pro bankomaty při výběru hotovosti. Další typ kódu PIN se používá v čipových kartách EMV, kde PIN nahrazuje podpis držitele karty.


PIN

Personal Identification Number

A secret numeric password known only to the user and system to enable user authentication for the system. The user is allowed access only if the PIN entered by the user corresponds to the PIN in the system. Typical PINs are used for ATMs when withdrawing cash. Another type of PIN is used in EMV chip cards, where the PIN replaces the cardholder's signature.

Použito v metodice