Spyware

Typ závadného softwaru, který v případě instalace narušuje uživatelský počítač nebo nad ním získává částečnou kontrolu bez souhlasu uživatele.


Spyware

The type of malware that, in the event of installation, interferes or overcomes a user's control over it, without the consent of the user.

Použito v metodice