VLAN

Virtuální lokální síť

Logická lokální oblastní síť, která přesahuje hranice jediné tradiční fyzické lokální oblastní sítě.


VLAN

Virtual LAN

Logical local area network that transcends the boundaries of a single traditional physical local area network.

Použito v metodice