Zranitelnost

Slabá stránka systému, která umožňuje jednotlivci tento systém zneužít a narušit jeho integritu.


Vulnerability

The weak side of the system, which allows an individual to abuse this system and impede its integrity.

Použito v metodice