ADM

Metoda schématu šipky

Metoda šipkového diagramu (ADM) je síťová diagramová technika, ve které jsou činnosti reprezentovány šipkami. ADM je také znám jako metoda aktivity na šíři (AOA).


ADM

Arrow Diagramming Method

Arrow diagramming method (ADM) is a network diagramming technique in which activities are represented by arrows. ADM is also known as the activity-on-arrow (AOA) method.

Použito v metodice