Aktuální datum zahájení

Aktuální odhad časového okamžiku, kdy začne plánovaná činnost, kde odhady odrážejí jakýkoli zaznamenaný vývoj práce.


Current Start Date

The current estimate of the point in time when a schedule activity will begin, where the estimate reflects any reported work progress. 

Použito v metodice