CPIF

Smlouva o pobídkách navíc

Typ smlouvy s návrhem na náhradu nákladů, kdy kupující hradí prodávajícímu za přípustné náklady prodejce (přípustné náklady jsou definovány smlouvou) a prodávající získá zisk, pokud splňuje definovaná kritéria výkonu.


CPIF

Cost-Plus-Incentive-Fee Contract

A type of cost-reimbursable contract where the buyer reimburses the seller for the seller’s allowable costs (allowable costs are defined by the contract), and the seller earns its profit if it meets defined performance criteria.

Použito v metodice