EAC

Odhad za dokončení

Očekávané celkové náklady na plánovanou činnost, součást struktury rozvržení práce nebo projekt, kdy bude dokončen definovaný rozsah práce. EAC se rovná skutečné ceně (AC) a odhadu dokončení (ETC) pro všechny zbývající práce. EAC = AC plus ETC. EAC lze vypočítat na základě dosavadního výkonu nebo odhadovaného týmem projektu na základě dalších faktorů, přičemž v tomto případě se často označuje jako nejnovější revidovaný odhad.


EAC

Estimate at Completion

The expected total cost of a schedule activity, a work breakdown structure component, or the project when the defined scope of work will be completed. EAC is equal to the actual cost (AC) plus the estimate to complete (ETC) for all of the remaining work. EAC = AC plus ETC. The EAC may be calculated based on performance to date or estimated by the project team based on other factors, in which case it is often referred to as the latest revised estimate. See also earned value technique and estimate to complete.

Použito v metodice