Kontrolní limity

Plocha skládající se ze tří standardních odchylek na obou stranách středové čáry nebo v průměru normální distribuce dat zakreslených na kontrolní tabulce, která odráží očekávanou změnu v datech

Použito v metodice