OBS

Organizační členění struktura

Hierarchicky uspořádané zobrazení projektové organizace uspořádané tak, aby souvisely pracovní balíčky s výkonnými organizačními jednotkami. (Někdy je OBS napsáno jako Struktura členění organizace se stejnou definicí.)


OBS

Organizational Breakdown Structure

A hierarchically organized depiction of the project organization arranged so as to relate the work packages to the performing organizational units. (Sometimes OBS is written as Organization Breakdown Structure with the same definition.)

Použito v metodice