Projektový management lidských zdrojů

Při plánování řízení lidských zdrojů je třeba nejprve identifikovat všechny role a odpovědnosti projektu. Dokumentace vztahů v oblasti hlášení a plánu řízení zaměstnanců jsou klíčové v procesu plánování. Role projektu jsou role, které přebírají jednotlivci nebo skupiny v rámci samotného projektu nebo mimo něj.


Project Human Resource Management

When Planning Human Resource Management the first thing is to identify all the project roles and responsibilities. Documenting the reporting relationships and the Staffing management plan are key in the planning process. Project roles are roles taken up by individuals or groups within or outside of the project it self.

Použito v metodice