QC

Proveďte kontrolu kvality

Proces sledování konkrétních výsledků projektu, aby zjistil, zda odpovídají příslušným standardům kvality a jak identifikovat způsoby, jak eliminovat příčiny neuspokojivého výkonu.


QC

Perform Quality Control

The process of monitoring specific project results to determine whether they comply with relevant quality standards and identifying ways to eliminate causes of unsatisfactory performance.

Použito v metodice