Závažnost

Ustanovení v plánu řízení projektu ke zmírnění rizika a nebo plánovaného rizika. Často se používá s modifikátorem (např. Rezerva na řízení, rezerva pro nepředvídané výdaje), která poskytuje další podrobnosti o tom, jaké typy rizik mají být zmírněny. Konkrétní význam modifikovaného výrazu se liší podle oblasti použití.

Použito v metodice