Závažnost

Ustanovení v plánu řízení projektu ke zmírnění rizika a nebo plánovaného rizika. Často se používá s modifikátorem (např. Rezerva na řízení, rezerva pro nepředvídané výdaje), která poskytuje další podrobnosti o tom, jaké typy rizik mají být zmírněny. Konkrétní význam modifikovaného výrazu se liší podle oblasti použití.


Contingency

A provision in the project management plan to mitigate cost and/or schedule risk. Often used with a modifier (e.g., management reserve, contingency reserve) to provide further detail on what types of risk are meant to be mitigated. The specific meaning of the modified term varies by application area.

Použito v metodice