Akceptace Uživatelem

Určitý typ akceptace provedené osobou nebo skupinou, která bude používat produkt poté, co je předán do provozního prostředí.


User Acceptance

A specific type of acceptance by the person or group who will use the product once it is handed over into the operational environment.

Použito v metodice