Akceptace Uživatelem

Určitý typ akceptace provedené osobou nebo skupinou, která bude používat produkt poté, co je předán do provozního prostředí.

Použito v metodice