Mandát Projektu

Informace vytvořená mimo projekt, která vymezuje zadání a je vstupem pro Zahájení Projektu PRINCE2.


Project Mandate

An external product generated by the authority commissioning the project that forms the trigger for Starting up a Project.

Použito v metodice