Odchylka od sepecifikace

Něco, co mělo být dodáno projektem, ale v současné době není dodáno (nebo je předpovězeno, že nebude dodáno) a Projektový Manažer to není schopen vyřešit v rámci odsouhlasených tolerancí. Může jít o chybějící projekt nebo produkt nesplňující své specifikace. Jde o jeden typ otevřeného bodu.

Použito v metodice