Odchylka od sepecifikace

Něco, co mělo být dodáno projektem, ale v současné době není dodáno (nebo je předpovězeno, že nebude dodáno) a Projektový Manažer to není schopen vyřešit v rámci odsouhlasených tolerancí. Může jít o chybějící projekt nebo produkt nesplňující své specifikace. Jde o jeden typ otevřeného bodu.


Off-specification

Something that should be provided by the project, but currently is not (or is forecast not to be) provided. This might be a missing product or a product not meeting its specifications. It is one type of issue.

Použito v metodice