Přenést

Reakce na riziko

Reakce na hrozbu, kdy třetí strana přebírá odpovědnost za některé finanční dopady hrozby (například formou pojištění nebo prostředky definovanými v příslušných smluvních oddílech.)

Použito v metodice