Přenést

Reakce na riziko

Reakce na hrozbu, kdy třetí strana přebírá odpovědnost za některé finanční dopady hrozby (například formou pojištění nebo prostředky definovanými v příslušných smluvních oddílech.)


Transfer

Risk Response

A response to a threat where a third party takes on responsibility for some of the financial impact of the threat (for example, through insurance or by means of appropriate clauses in a contract.)

Použito v metodice