Produktově-orientované plánování

Postup k vytvoření plánu na základě vytvoření a dodání požadovaných výstupů. Daná technika zohledňuje produkty potřebné na vstupu, požadavky na kvalitu a závislosti mezi produkty.


Product-based planning

A technique leading to a comprehensive plan based on the creation and delivery of required outputs. The technique considers prerequisite products, quality requirements and the dependencies between products.

Použito v metodice