Registr Rizik

Záznam identifikovaných rizik, včetně jejich aktuálního stavu a historie.


Risk Register

A record of identified risks relating to an initiative, including their status and history.

Použito v metodice