Sponzor projektu

Osoba s celkovou zodpovědností za to, aby projekt naplnil dané cíle a přinesl předpokládané přínosy. Tato osoba zajistí, aby si projekt nebo program udržel obchodní záměr, aby byly jasně stanoveny pravomoci a aby příslušné práce včetně možných rizik byly aktivně řízeny. Sponzor projektu předsedá Projektovému Výboru, zastupuje zákazníka a je vlastníkem Obchodního Případu.


Executive

The single individual with overall responsibility for ensuring that a project meets its objectives and delivers the projected benefits. This individual should ensure that the project maintains its business focus, that it has clear authority, and that the work, including risks, is actively managed. The Executive is the chair of the Project Board. He or she represents the customer and is responsible for the Business Case.

Použito v metodice