Struktura řídícího týmu projektu

Organizační schéma popisující osoby jmenované do řídícího týmu projektu, jejich role, rozdělení práce a vazby pro reporting.


Project Management Team Structure

An organization chart showing the people assigned to the project management team roles to be used, and their delegation and reporting relationships.

Použito v metodice