Systém řízení konfigurace

Soubor procesů, nástrojů a databází, které jsou používány k řízení konfiguračních dat. Obvykle je v rámci projektu používán systém řízení konfigurace buď zákazníka, nebo dodavatele.


Configuration Management System

The set of processes, tools and databases that are used to manage configuration data. Typically, a project will use the configuration management system of either the customer or supplier organization.

Použito v metodice