Systém řízení konfigurace

Soubor procesů, nástrojů a databází, které jsou používány k řízení konfiguračních dat. Obvykle je v rámci projektu používán systém řízení konfigurace buď zákazníka, nebo dodavatele.

Použito v metodice