Technika posouzení kvality

Technika kontroly kvality s definovanými rolemi a specifickou strukturou. Technika je navržena s cílem posoudit, zda je produkt až už ve formě dokumentu nebo podobného formátu, např. prezentace, kompletní, v souladu se standardy a splňuje odsouhlasená kritéria kvality obsažená v odpovídajícím Popisu Produktu. Účastníci jsou vybíráni podle potřebných kompetencí a hodnotí “vhodnost produktu pro daný účel”.


Quality review technique

A quality inspection technique with defined roles and a specific structure. It is designed to assess whether a product that takes the form of a document (or similar, e.g. a presentation) is complete, adheres to standards and meets the quality criteria agreed for it in the relevant Product Description. The participants are drawn from those with the necessary competence to evaluate its fitness for purpose.

Použito v metodice