Týmový Manažer

Osoba odpovědná za výrobu produktů alokovaných projektovým manažerem tak, jak byly definovány v balíku práce, a to dle požadované kvality, časového plánu a nákladů přijatelných pro projektový výbor. Tato role reportuje projektovému manažerovi, kterým je také řízena. Pokud není týmový manažer jmenován, přebírá jeho odpovědnosti projektový manažer.


Team Manager

The person responsible for the production of those products allocated by the Project Manager (as defined in a Work Package) to an appropriate quality, timescale and at a cost acceptable to the Project Board. This role reports to, and takes direction from, the Project Manager. If a Team Manager is not assigned, then the Project Manager undertakes the responsibilities of the Team Manager role.

Použito v metodice