Empirická kontrola procesu

Přístup k řízení procesu, který se používá, když procesy jsou neúplně definovány a výstup je jedinečný. Tento model využívá časté kontroly, přizpůsobení a průhlednost. Scrum umožňuje řízení empirického procesu pro řízení projektů.


Empirical Process Control

A process control approach used when processes are incompletely defined and the output is unique. This model leverages frequent inspection, adaptation and transparency. Scrum enables empirical process control for project management.

Použito v metodice